Το Βουδιστικό Κέντρο

shrine offerings

 

Το Βουδιστικό Κέντρο Βουδική Χώρα είναι ένα μέλος της Παράδοσης Νέα Καντάμ-πα και ιδρύθηκε το 1997 από τον Σεβάσμιο Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο. Πρόθεσή του είναι να παρουσιάσει το Βουδισμό και τον διαλογισμό με έναν τρόπο που ο καθένας θα μπορεί εύκολα να καταλάβει και να ασκηθεί.

Στο Βουδιστικό Κέντρο Βουδική Χώρα προσφέρονται μαθήματα διαλογισμού και προγράμματα μελέτης του Bουδισμού. Επίσης άλλες δραστηριότητες, όπως απομονώσεις, ενδυναμώσεις και προσευχές.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες παρουσιάζουν επιστημονικές μεθόδους. Μέσα από αυτές αναπτύσσουμε την ανθρώπινη φύση μας, εξελίσσοντας την ανάπτυξη των ικανοτήτων του πνεύματός μας. Στο Κέντρο μας είναι ευπρόσδεκτοι όλοι ανεξαρτήτως των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πιστεύω. Δε χρειάζεται να είναι κάποιος Bουδιστής για να συμμετάσχει σε κάποιο από τα προγράμματα και να ωφεληθεί από αυτά.

Κάθε δραστηριότητα του Βουδιστικού Κέντρου Βουδική Χώρα γίνεται προς όφελος όλων των όντων και πιο συγκεκριμένα, αφιερώνεται στην παγκόσμια ειρήνη.

Ο στόχος του Βουδιστικού Κέντρου Βουδική Χώρα

Ο στόχος του Βουδιστικού Κέντρου Βουδική Χώρα είναι να διατηρήσει και να προωθήσει την ουσία των διδασκαλιών του Βούδα με έναν τρόπο κατάλληλο για το σύγχρονο άνθρωπο. Γιατί να ασκηθεί κάποιος στις διδασκαλίες του Βούδα; Υπάρχουν τρεις λόγοι: για να αναπτύξουμε τη σοφία μας, να καλλιεργήσουμε μια καλή καρδιά και να μάθουμε να διατηρούμε μια ειρηνική και άφοβη πνευματική κατάσταση. Εάν δεν αναπτύξουμε τη σοφία μας θα παραμείνουμε σε άγνοια της τελικής αλήθειας -της αληθινής φύσης της πραγματικότητας. Μολονότι όλοι ευχόμαστε να είμαστε ευτυχισμένοι, η άγνοιά μας μας οδηγεί στη διάπραξη μπερδεμένων, μη ενάρετων πράξεων, οι οποίες γίνονται η αιτία της δυστυχίας μας. Επίσης, εάν δεν αναπτύξουμε καλή καρδιά, το εγωιστικό μας κίνητρο καταστρέφει την αρμονία και τις καλές σχέσεις με τους άλλους. Τέλος, χωρίς εσωτερική ειρήνη και αφοβία δεν θα είμαστε ποτέ ευτυχισμένοι, ανεξάρτητα πόσο ιδανικές μπορεί να είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Αντίθετα, με εσωτερική ειρήνη και αυτοπεποίθηση θα είμαστε ευτυχισμένοι ακόμα και αν οι εξωτερικές συνθήκες δεν είναι καλές.

K;aaβουδιστικό κέντρο, βουδιστικό κέντρο, βουδιστικό κέντρο