Ποιοι είμαστε

Gyatso1

Η Βουδική Χώρα είναι μια κοινότητα Καντάμ-πα πνευματικών ασκούμενων. Λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο. Όλες οι δραστηριότητες και οι ανάγκες του Κέντρου Βουδική Χώρα καλύπτονται εθελοντικά από τα μέλη του.

Ο σκοπός μας

Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον καθένα μας να συναντήσει τις διδασκαλίες του Βούδα, ώστε να ωφεληθεί αναπτύσσοντας τη συναισθηματική του νοημοσύνη μέσω έγκυρων και δοκιμασμένων μεθόδων. Και παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να εντρυφήσει και να μελετήσει περαιτέρω τις διδασκαλίες του Βούδα.

Το όραμά μας είναι η Βουδική Χώρα να αποτελεί ένα χώρο όπου ο καθένας θα μπορεί να βρίσκει έμπνευση, υποστήριξη και καθοδήγηση στην πνευματική του άσκηση και προσωπική εξέλιξη.

Από το Σύγχρονο Βουδισμό:

Αργότερα, ο Τζε Τσονγκάπα έγραψε το εκτενές, το μεσαίο και τη σύνοψη του Καντάμ Λαμρίμ, κείμενα τα οποία ήταν σχόλια στις οδηγίες του Καντάμ Λαμρίμ του Ατίσα. Έτσι το πολύτιμο Βουδαντάρμα του  Καντάμ Λαμρίμ άνθισε σε πολλές χώρες στην Ανατολή και τώρα στη Δύση. Οι οδηγίες του Καντάμ Λαμρίμ, η ένωση των διδασκαλιών του Βούδα και των ξεχωριστών οδηγιών του Ατίσα, παρουσιάζονται σε τρία στάδια: οι οδηγίες στα στάδια του μονοπατιού ενός προσώπου του αρχικού σκοπού, οι οδηγίες στα στάδια του μονοπατιού ενός προσώπου του μεσαίου σκοπού και οι οδηγίες στα στάδια του μονοπατιού ενός προσώπου του μεγάλου σκοπού.

 Όλες οι διδασκαλίες του Βούδα, και η Σούτρα και η Τάντρα, συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτές τις τρεις οδηγίες. Οι διδασκαλίες του Βούδα είναι το ύψιστο φάρμακο που θεραπεύει μόνιμα και τη σωματική αρρώστια και την αρρώστια των πλανών. Ακριβώς όπως οι γιατροί δίνουν διαφορετικό φάρμακο για διαφορετικές αρρώστιες, έτσι και ο Βούδας έδωσε διαφορετικό φάρμακο του Ντάρμα σύμφωνα με τις διαφορετικές ικανότητες των ανθρώπων. Έδωσε απλές διδασκαλίες σε αυτούς του αρχικού σκοπού, περισπούδαστες διδασκαλίες σε αυτούς του μεσαίου σκοπού και πολύ περισπούδαστες διδασκαλίες σε αυτούς του μεγάλου σκοπού. Στην πράξη, όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι μέρος του Καντάμ Λαμρίμ, το οποίο είναι το κύριο σώμα των διδασκαλιών του Βούδα.