Γκέν-λα Κέλσανγκ Ντεκιόνγκ

Η Πνευματική Διευθύντρια Γκέν-λα Κέλσανγκ Ντεκιόνγκ

Η Γκέν-λα Κέλσανγκ Ντεκιόνγκ είναι η εκλεγμένη Πνευματική Διευθύντρια της Παράδοσης Νέα Kαντάμ-πα–Διεθνής Ένωση Βουδισμού Καντάμ-πα. Έχει σπουδάσει και ασκηθεί στο Βουδισμό Καντάμ-πα για πάρα πολλά χρόνια, κάτω από την καθοδήγηση του Σεβάσμιου Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο.

Η Γκέν-λα Ντεκιόνγκ αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα δασκάλας και ασκούμενης και διακρίνεται για το χιούμορ, την καλοσύνη και την ειλικρίνειά της.

Στο βιβλίο του Σεβάσμιου Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο Σύγχρονος Βουδισμός, διαβάζουμε

Υπάρχουν τρεις τύποι ανώτερης ηθικής πειθαρχίας: η ανώτερη ηθική πειθαρχία των όρκων της Πρατιμόκσα, ή των όρκων της προσωπικής απελευθέρωσης, η ανώτερη ηθική πειθαρχία του όρκου του Μποντισάττβα και η ανώτερη ηθική πειθαρχία των όρκων της Τάντρα. Οι όρκοι για την εγκατάλειψη διακοσίων πενήντα τριών παραπτωμάτων, που αναλαμβάνονται από έναν πλήρως χειροτονημένο μοναχό, είναι ανάμεσα στους όρκους της Πρατιμόκσα. Ο Ατίσα δεν παρέβη ποτέ κάποιον από αυτούς. Αυτό δείχνει ότι κατείχε πολύ δυνατή μνημοσύνη και πολύ δυνατή ευσυνειδησία. Επίσης κράτησε με αγνότητα τον όρκο του Μποντισάττβα αποφεύγοντας τα δεκαοκτώ ριζικά παραπτώματα και τα σαράντα έξι δευτερεύοντα παραπτώματα και κράτησε με αγνότητα όλους τους Ταντρικούς όρκους του.

Οι επιτεύξεις της ανώτερης συγκέντρωσης και της ανώτερης σοφίας χωρίζονται σε κοινές και μη-κοινές. Μια κοινή επίτευξη είναι αυτή η οποία αποκτιέται από ασκούμενους που εξασκούνται και στις δύο, στη Σούτρα και στην Τάντρα, και μια μη-κοινή επίτευξη είναι αυτή η οποία αποκτιέται μόνο από τους ασκούμενους στην Τάντρα. Μέσα από την εξάσκηση στην ανώτερη συγκέντρωση ο Ατίσα κατέκτησε την κοινή συγκέντρωση της γαλήνιας παραμονής και βασιζόμενος σε αυτήν, ενόραση, θαυματουργές δυνάμεις και κοινές αρετές. Επίσης απέκτησε μη-κοινές συγκεντρώσεις όπως τις συγκεντρώσεις του σταδίου της γένεσης και του σταδίου της ολοκλήρωσης του Μυστικού Μάντρα. Εξασκούμενος στην ανώτερη σοφία ο Ατίσα κατέκτησε την κοινή συνειδητοποίηση της κενότητας και τις μη-κοινές συνειδητοποιήσεις του παραδείγματος καθαρού φωτός και του νοήματος καθαρού φωτός του Μυστικού Μάντρα. Ο Ατίσα απέκτησε τέλεια γνώση των διδασκαλιών και των δύο, της Χιναγιάνα και της Μαχαγιάνα, και είχε το σεβασμό των Δασκάλων και των δύο παραδόσεων.