Το Πετράδι της Εκπλήρωσης των Ευχών

Η Γκουρού Γιόγκα του Τζε Τσονγκάπα σε συνδυασμό
με την περιεκτική σαντάνα του Προστάτη του Ντάρμα

Αυτή η πούτζα περιλαμβάνει δύο ασκήσεις που αποκάλυψε ο Βούδας της Σοφίας Μαντζούσρι. Η πρώτη άσκηση είναι μια ειδική Γκουρού Γιόγκα. Κατά τη διάρκειά της οραματιζόμαστε τον Πνευματικό μας Οδηγό ως τον Τζε Τσονγκάπα, o οποίος είναι μια εκδήλωση του Μαντζούσρι. Με αυτήν την άσκηση μπορούμε να συσσωρεύσουμε χάρη και να εξαγνίσουμε το αρνητικό μας κάρμα.

Η δεύτερη άσκηση είναι μια μέθοδος με την οποία επικαλούμαστε τον Προστάτη του Ντάρμα, τον Ντόρτζε Σούγκντεν. Με αυτήν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην άσκησή μας και να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες, ώστε να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τις συνειδητοποιήσεις μας στο Ντάρμα. Αν στηριχτούμε με ειλικρίνεια στον Προστάτη του Ντάρμα, τον Ντόρτζε Σούγκντεν, η πίστη μας προς τον Τζε Τσονγκάπα αβίαστα θα αυξηθεί. Επίσης θα αποκτήσουμε συντομότερα την εμπειρία του αγνού Βουδαντάρμα, που μεταδόθηκε απευθείας στον Τζε Τσονγκάπα από το Βούδα της Σοφίας Μαντζούσρι.

Κάνουμε μια ειδική προσφορά τροφίμων, γνωστή ως προσφορά τσογκ, για να δημιουργήσουμε μεγάλη συσσώρευση θετικής ενέργειας, ή χάρης, για τον εαυτό μας και τους άλλους. Μέσα από την πράξη των προσφορών και τη δύναμη των ευλογιών αυξάνουμε την ικανότητά μας να κατανοήσουμε τη βαθιά ουσία του Ντάρμα, καθώς το βάζουμε παράλληλα και σε πρακτική εφαρμογή.

Αυτές οι δύο ασκήσεις είναι η βαθιά ουσία της Παράδοσης Νέα Καντάμ-πα του Βουδισμού της Μαχαγιάνα. Αν ασκούμαστε τακτικά και με ειλικρίνεια σε αυτές, θα αποκομίσουμε συνειδητοποιήσεις αγνού Ντάρμα και τελικά θα βιώσουμε την ύψιστη ευτυχία της πλήρους φώτισης.

Μια εκτενής εξήγηση αυτής της σαντάνα βρίσκεται στο βιβλίο του Σεβάσμιου Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο το Πετράδι της Καρδιάς.

Ο Προστάτης του Ντάρμα, Ο Ντόρτζε Σούγκντεν

Ο Προστάτης του Ντάρμα είναι ένα φωτισμένο ον –ένας Βούδας– που εμφανίζεται με μια οργισμένη όψη για να μας προστατεύσει από τα εμπόδια και να εξασφαλίσει ότι οι αγνές ευχές μας θα εκπληρωθούν. Ενώ υπάρχουν πολλοί προστάτες του Ντάρμα, ο κύριος Προστάτης του Ντάρμα για την Παράδοση Καντάμ-πα είναι ο Βούδας Μαντζούσρι, ο οποίος εμφανίζεται με τη μορφή του μεγάλου βασιλιά Ντόρτζε Σούγκντεν.

Ο Ντόρτζε Σούγκντεν είναι η εκδήλωση της σοφίας, της συμπόνιας και της πνευματικής δύναμης. Στηριζόμενοι σε αυτόν βρισκόμαστε υπό τη στοργική φροντίδα του και αυξάνουμε τις δικές μας καλές ιδιότητες της σοφίας, της συμπόνιας και της πνευματικής δύναμης. Ετσι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας και να βοηθήσουμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο.


Γλωσσάρι

Πούτζα = τελετουργική προσφορά με προσευχές
Τσογκ = άσκηση προσφοράς και εξαγνισμού
Γκουρού = Πνευματικός Οδηγός
Γκουρού Γιόγκα = πρακτική διαλογισμού, στην οποία ο ριζικός Δάσκαλος ή ο Γκουρού αναγνωρίζεται ως η πεμπτουσία όλων των Βούδα. Ο ασκούμενος μέσα από την κατανόηση της κενότητας οραματίζεται τον εαυτό του με τη μορφή του Γκουρού του. Μέσω αυτής της πρακτικής, όλες οι ενάρετες ιδιότητες των Βούδα μπορούν γρήγορα να μεταδοθούν στον ασκούμενο.
Σαντάνα = πνευματική άσκηση, το μέσο για να επιτευχθεί μια συνειδητοποίηση.