Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Bουδισμός Kαντάμ-πα

Από την Παλαιά Γενεαλογία Καντάμ-πα μέχρι τη σημερινή Παράδοση Νέα Καντάμ-πα

Ο Βουδισμός Καντάμ-πα είναι μια σχολή του Βουδισμού Μαχαγιάνα, που ιδρύθηκε από το μεγάλο Ινδό Βουδιστή Δάσκαλο Ατίσα (982-1054 μ.Χ.). Οι μαθητές του είναι γνωστοί ως «Καντάμ-πα». Tο Κα αναφέρεται στις  διδασκαλίες του Βούδα και το νταμ στις ξεχωριστές οδηγίες του Ατίσα, το Λαμρίμ, που είναι γνωστές ως «τα στάδια του μονοπατιού προς τη φώτιση». Επομένως, οι Καντάμ-πα είναι οι ασκούμενοι που θεωρούν τις διδασκαλίες του Βούδα ως προσωπικές συμβουλές και τις βάζουν σε εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες του Λαμρίμ. Η παράδοση Καντάμ-πα αργότερα αναπτύχθηκε ευρέως στο Θιβέτ από τον Τζε Τσονγκάπα και τους μαθητές του, που ήταν γνωστοί ως οι «Νέοι Καντάμ-πα».

Μεταμορφώνοντας τις καθημερινές δραστηριότητες μέσα στο μονοπάτι

Με το να ενσωματώνουν τη γνώση τους από όλες τις διδασκαλίες του Βούδα μέσα στην καθημερινή άσκησή τους του Λαμρίμ, οι Βουδιστές Καντάμ-πα ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τις διδασκαλίες του Βούδα ως πρακτικές μεθόδους για να μεταμορφώνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα στο μονοπάτι προς τη φώτιση. Οι μεγάλοι Δάσκαλοι Καντάμ-πα δεν είναι μόνο φημισμένοι γιατί είναι μεγάλοι λόγιοι, αλλά και γιατί είναι πνευματικοί ασκούμενοι με απαράμιλλη ειλικρίνεια και αγνότητα.

 

Η Γενεαλογία

Η γενεαλογία αυτών των διδασκαλιών, τόσο η προφορική μετάδοση όσο και οι ευλογίες, πέρασαν από Δάσκαλο σε μαθητή και εξαπλώθηκαν κυρίως στην Ασία, ενώ σήμερα εξαπλώνονται σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου. Οι διδασκαλίες του Βούδα, που είναι γνωστές ως «Ντάρμα», παρομοιάζονται με ένα τροχό που μετακινείται από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν εκεί και τις καρμικές τάσεις των ανθρώπων. Η εξωτερική μορφή της παρουσίασης του Βουδισμού μπορεί να αλλάζει καθώς συναντάει διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνίες, αλλά η ουσιώδης αυθεντικότητά της είναι εγγυημένη από τη συνέχεια μιας αδιάσπαστης γενεαλογίας συνειδητοποιημένων ασκούμενων.

Ο Σύγχρονος Βουδισμός Καντάμ-πα

Μέσα από τη δραστηριότητα και την αφοσίωση του φημισμένου Βουδιστή Δάσκαλου, του Σεβάσμιου Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο, ο Βουδισμός Καντάμ-πα έχει διαδοθεί σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια. Ο Γκέσε Κέλσανγκ έχει εργαστεί ακούραστα για τη διάδοση του Βουδισμού Καντάμ-πα σε όλον τον κόσμο, δίνοντας εκτενείς διδασκαλίες, γράφοντας πολλά βιβλία σχετικά με το Βουδισμό Καντάμ-πα, σχεδιάζοντας το Διεθνές Πρόγραμμα Ναών και ιδρύοντας την Παράδοση Νέα Καντάμ-πα –Διεθνής Ένωση Βουδισμού Καντάμ-πα.