Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προγράμματα μελέτης


Υπάρχουν τρία Προγράμματα Μελέτης στο Βουδισμό Καντάμ-πα:

  1. Γενικό Πρόγραμμα
  2. Πρόγραμμα Θεμελίωσης
  3. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων

Γενικό Πρόγραμμα (Γ.Π.)

Ο σκοπός του Γενικού Προγράμματος είναι να εισάγει τη βασική Βουδιστική άποψη, το διαλογισμό και την άσκηση που είναι κατάλληλα για κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης συμπεριλαμβάνει προχωρημένες διδασκαλίες και ασκήσεις της Σούτρα και της Τάντρα για ασκούμενους με μεγαλύτερη εμπειρία.

Τα μαθήματα του Γενικού Προγράμματος απευθύνονται σε όλους.

Πρόγραμμα Θεμελίωσης (Π.Θ.)

Το Πρόγραμμα Θεμελίωσης παρέχει μια συστηματική παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων του Βουδισμού Μαχαγιάνα, προκειμένου να επιτρέψει στους ασκούμενους να εμβαθύνουν τη γνώση τους και την εμπειρία τους στο Βουδισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε θέματα με βάση τις διδασκαλίες Σούτρα του Βούδα και τα αντίστοιχα σχόλια του Σεβάσμιου Κέλσανγκ Γκιάτσο:

 1. Τα Στάδια του Μονοπατιού προς τη Φώτιση, με βάση το σχόλιο Χαρούμενο Μονοπάτι της Καλής Τύχης
 2. Την Εξάσκηση του Πνεύματος, με βάση τα σχόλια Παγκόσμια Συμπόνια και Οκτώ Βήματα προς την Ευτυχία
 3. Τη Σούτρα της Καρδιάς, με βάση το σχόλιο Η Νέα Καρδιά της Σοφίας
 4. Οδηγός στον Τρόπο Ζωής ενός Μποντισάττβα, με βάση το σχόλιο Άξιο να Εμβαθύνεις
 5. Τύποι Πνεύματος, με βάση το σχόλιο Πώς να Κατανοήσουμε το Πνεύμα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων (Π.Ε.Δ.)

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων παρέχει μια πιο εκτενή παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων του Βουδισμού Μαχαγιάνα, προκειμένου να επιτρέψει στους ασκούμενους να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στο Βουδισμό και να εκπαιδευτούν ως ικανοί και κατάλληλοι δάσκαλοι της Παράδοσης Νέα Καντάμ-πα.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δώδεκα θέματα με βάση τις Σούτρα και Τάντρα διδασκαλίες του Βούδα και τα αντίστοιχα σχόλια του Σεβάσμιου Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο.

Αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα επίσης είναι απαραίτητο να τηρούν κάποιες δεσμεύσεις ως προς τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο ζωής τους και να ολοκληρώσουν έναν αριθμό απομονώσεων διαλογισμού. Τα πρώτα πέντε θέματα μελέτης του Προγράμματος είναι τα ίδια με αυτά του Προγράμματος Θεμελίωσης μαζί με τα ακόλουθα επτά:

 1. Οδηγός προς τη Μέση Οδό, με βάση το σχόλιο Ωκεανός από Νέκταρ
 2. Βατζραγιάνα Μαχαμούντρα, με βάση το σχόλιο Καθαρό Φώς της Ευδαιμονίας
 3. Η Ηθική πειθαρχία του Μποντισάττβα, με βάση το σχόλιο Ο Όρκος του Μποντισάττβα.
 4. Προσφορά στον Πνευματικό Οδηγό, με βάση τα σχόλια Μεγάλος Πακτωλός Χάρης και Μαχαμούντρα Τάντρα
 5. Βατζραγιογκίνι Τάντρα, με βάση το σχόλιο Ο Νέος Οδηγός στη Χώρα της Ντακίνι
 6. Εδάφη και Μονοπάτια του Μυστικού Μάντρα, με βάση το σχόλιο Ταντρικά Εδάφη και Μονοπάτια
 7. Η Πρακτική του Χερούκα Σώματος Μαντάλα, με βάση το σχόλιο Η Ουσία της Βατζραγιάνα