Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προσευχές

 

Οι προσευχές

Οι προσευχές που γίνονται στο Κέντρο μας έχουν προετοιμαστεί από τον Σεβάσμιο Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο και έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Οι προσευχές αυτές είναι πολύ σημαντικές πνευματικές ασκήσεις. Μας βοηθάνε να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε ένα θετικό πνεύμα και είναι πολύ δυνατές μέθοδοι προετοιμασίας για το διαλογισμό. Συμμετέχοντας σε αυτές, έχουμε την ευκαιρία να δεχτούμε ευλογίες από τους Βούδες και τους Μποντισάττβα. Επίσης να εξαγνίσουμε την αρνητικότητά μας και να γεμίσουμε το πνεύμα μας με θετική θεραπευτική ενέργεια. Οι προσευχές που γίνονται στo Κέντρο μας είναι:

Η συμμετοχή στις προσευχές είναι ελεύθερη για όλους.

Διαβάζουμε στο Πετράδι της Καρδιάς του Σεβάσμιου Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο:

‘ταν κάνουμε την προσευχή του Τζε Τσονγκάπα (την Προσφορά στον Πνευματικό Οδηγό), σύμφωνα με τη γενεαλογία της Σέγκιου, το αντικείμενο του διαλογισμού μας είναι ο ριζικός μας Γκουρού, ο οποίος έχει την όψη του Τζε Τσονγκάπα -την ενσάρκωση δηλαδή του Αβαλοκιτεσβάρα, του Μαντζούσρι και του Βατζραπάνι. Μετά κάνουμε την προσευχή των επτά μελών, την προσφορά του μαντάλα, τις παρακλήσεις σε συνδυασμό με την προσευχή Μιγκτσέμα και μετά αρχίζουμε τα στάδια της άσκησης σε πολύ σπουδαίους διαλογισμούς. Εάν ασκούμαστε ειλικρινά με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να εξαγνίσουμε όλο το αρνητικό κάρμα και να υπερνικήσουμε τα εμπόδιά μας, να αυξήσουμε τη χάρη μας, τη διάρκεια της ζωής μας και τις συνειδητοποιήσεις μας στο Ντάρμα.

Πιο συγκεκριμένα, επειδή ο Τζε Τσονγκάπα είναι ταυτόχρονα μια εκδήλωση του Αβαλοκιτεσβάρα (που είναι η ενσάρκωση της συμπόνιας όλων των Βούδα), του Μαντζούσρι (που είναι η ενσάρκωση της σοφίας όλων των Βούδα) και του Βατζραπάνι (που είναι η ενσάρκωση της δύναμης όλων των Βούδα) θα μας είναι εύκολο να αυξήσουμε τις συνειδητοποιήσεις της συμπόνιας, της σοφίας και της πνευματικής δύναμης. Από τις τρεις αυτές συνειδητοποιήσεις είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε τη σοφία μας, διότι η σοφία είναι το αντίδοτο στην άγνοια, η οποία είναι η ρίζα όλης της δυστυχίας μας. Από το βιβλίο του Σεβάσμιου Γκέσε Κέλσανγκ Γκιάτσο Το Πετράδι της Καρδιάς.